Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει απόσπαση για το σχολικό έτος 2017-2018 να έχουν μαζί τους τα έγγραφα που αναγράφονται στη παρακάτω λίστα. 

 Απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να έχουν οι νεοαποσπασμένοι εκπαιδευτικοί