ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

 • Προσχολική αγωγή

  Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 λειτουργούν στη Β.Ρ.Β. τα εξής Νηπιαγωγεία και Τμήματα Ελληνόγλωσσης Προσχολικής Αγωγής:

  3 ελληνικά Νηπιαγωγεία στις πόλεις  Bielefeld, Dortmund και Wuppertal με 3 τμήματα, στα οποία είναι εγγεγραμμένα αντίστοιχα 15, 16 και 10 νήπια.

  1 τμήμα ελληνόγλωσσης προσχολικής αγωγής (απογευματινή λειτουργία) στην πόλη Menden, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 15 νήπια.

  1 τμήμα ελληνόγλωσσης προσχολικής αγωγής ενταγμένο σε γερμανικό νηπιαγωγείο στην πόλη Solingen, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 16 νήπια.

  Τα ενταγμένα τμήματα νηπιακών τάξεων στις πόλεις Aachen και Troisdorf που λειτουργούσαν κατά προηγούμενα σχολικά έτη έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

 • Ελληνικά Δημοτικά σχολεία

  Στα Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία (Ε.Δ.Σ.) φοιτούν αποκλειστικά μαθητές ελληνικής καταγωγής και βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Είναι αναγνωρισμένα από τη γερμανική πλευρά ως συμπληρωματικά σχολεία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τη γερμανική νομοθεσία, όσον αφορά την έναρξη και την λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές. Επειδή, εξάλλου, η στοιχειώδης εκπαίδευση στη Γερμανία είναι υποχρεωτική, τα Ελληνόπουλα που επιθυμούν να φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία της ΒΡΒ, είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν προηγουμένως από τα γερμανικά γραφεία εκπαίδευσης ειδική άδεια αποδέσμευσης από την υποχρέωση φοίτησής τους στα γερμανικά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας.

  Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 λειτουργούν στη Β.Ρ.Β. οι ακόλουθες τέσσερις σχολικές μονάδες:

 • Γυμνάσια - Λύκεια