Εξετάσεις ομογενών, κατόχων ξένων απολυτηρίων

Απάντηση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπ. Παιδείας σε διευκρινιστικό ερώτημα του Γραφείου Εκπαίδευσης σχετικά με τη βάση βαθμολόγησης ομογενών, κατόχων απολυτηρίων γερμανικών σχολείων (Abitur). Δείτε το ερώτημα και την απάντηση στο συνημμένο αρχείο.