Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαικό έτος 2011-12

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έχει αναρτηθεί η απόφαση του αριθμού των εισακτέων με τα λεπτομερή στοιχεία για την κατανομή του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετικός σύνδεσμος εδώ.

Ολόκληρη η απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-12 εδώ.

Το τμήμα της απόφασης που αφορά ορισμό και κατανομή του αριθμού θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα για τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού (ανά κατηγορία) εδώ.