Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2013?2014.

Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τις 8/7/2013 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά δικαιολογητικών ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.