Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διδίκτυο στηνιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών κει Αστυφυλάκων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την 15-07-2013 στο Αστυνιμοκό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Γενικά Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 και 210-6080910.