Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 27.03.2014.