Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων.

Προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας του Ν.2909/2001 (Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λ.π.), σας γνωρίζουμε ότι η "Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων" θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.