Ανακοίνωση:Παράταση εγγραφών στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2015 παρατείνεται έως και τις 31/3/2015.