Ο?ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓ?ΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝ?Ν ΤΟΥ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝ?Ν ΕΛΛΗΝ?Ν ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

Μαρούσι, 19- 06-2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

 

Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr το σύνδεσμο Εξετάσεις/ Έλληνες του Εξωτερικούή επιλέξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί για να κατεβάσετε τις οδηγίες στον υπολογιστή σας.

Ο?ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓ?ΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝ?Ν ΤΟΥ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝ?Ν ΕΛΛΗΝ?Ν ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω οδηγίες «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓ?ΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝ?Ν ΤΟΥ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝ?Ν ΕΛΛΗΝ?Ν ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ?ΤΕΡΙΚΟ» ισχύουν ?όνο για το ακαδη?αϊκό έτος 2015-2016.