Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής τετραήμερης εκδρομής μαθητών της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στο Βερολίνο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής τετραήμερης εκδρομής μαθητών της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στο Βερολίνο