Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής τετραήμερης εκδρομής μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στη Βαρκελώνη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής τετραήμερης εκδρομής μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στη Βαρκελώνη