Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής πενθήμερης εκδρομής της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στο νησί της Ρόδου στα πλαίσια αδελφοποίησης του σχολείου μας με σχολείο στην Ελλάδα.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής πενθήμερης εκδρομής της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούππερταλ στο νησί της Ρόδου στα πλαίσια αδελφοποίησης του σχολείου μας με σχολείο στην Ελλάδα.