Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 6ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ Λυκείου του Γ.Λ. Κολωνίας στην Κύπρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 6ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ Λυκείου του Γ.Λ. Κολωνίας στην Κύπρο