Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β' Λυκείου και Γ' Γυμνασίου Düsseldorf στην πόλη του Amsterdam

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β' Λυκείου και Γ' Γυμνασίου Düsseldorf στην πόλη του Amsterdam