Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πόλη της Πράγας στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές της Α' και Β΄ Λυκείου του Ντόρτμουντ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πόλη της Πράγας στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές της Α' και Β΄ Λυκείου του Ντόρτμουντ