Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β' Λυκείου του Γυμνασίου - Λυκείου Κολωνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β' Λυκείου του Γυμνασίου - Λυκείου Κολωνίας.