Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2017 Διαδικασία εγγραφής και πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων

Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2017 Διαδικασία εγγραφής και πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας 2017 Διαδικασία εγγραφής και πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας η διαδικασία και το πρόγραμμα Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για το Μάιο 2017 Εξεταστικό κέντρο το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Düsseldorf, Κωδικός κέντρου: 49011
Για πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.
οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Μαΐου 2017