Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Βερολίνο των μαθητών της Β' και Γ' Γυμνασίου του Γυμ. - Λυκ. Μπίλεφελντ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Βερολίνο των μαθητών της Β' και Γ' Γυμνασίου του Γυμ. - Λυκ. Μπίλεφελντ.