Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΠΕ

Αναγνώριση Ισοτιμίες Αποδεικτικών απολυτηρίων και πτυχίων από Γερμανικές αρχές

LAST_UPDATED2 Τρίτη, 18 Αύγουστος 2015 08:51

Bezirksregierung D?sseldorf

Zeugnisanerkennung

Ansprechpartner in der
Anerkennung von Zeugnissen und Urkunden
in Nordrhein-Westfalen: