Διευκρίνηση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού για υποψηφίους κατηγορίας 3 (Έλληνες απόφοιτοι ξένων σχολείων)

LAST_UPDATED2 Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2011 09:00

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας 3 (Έλληνες απόφοιτοι ξένων σχολείων), πριν την υποβολή του μηχανογραφικού, θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης για να τους χορηγηθεί βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσής τους (Abitur) καθώς και διαβατήριο ή ταυτότητα.