ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2013-2014

LAST_UPDATED2 Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2013 12:04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2013-2014

29. Αυγούστου 2013

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης μας θα εμφανισθούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στις 04. Σεπτεμβρίου 2013 στις θέσεις / σχολικές μονάδες στις οποίες ήταν τοποθετημένοι μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2012/13 (οχι στις θέσεις / σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν με διάθεση).

Προκειμένου να προγραμματιστεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013/14 θα ζητηθούν τις επόμενες ημέρες οι αιτήσεις/δηλώσεις προτίμησης για μετακίνηση από σχολείο σε σχολείο ή από σχολείο στο Γραφείο Εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης μας.