Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2011

LAST_UPDATED2 Πέμπτη, 19 Μάιος 2011 08:19

Ενημερωθείτε από το έντυπο του Υπ. Παιδείας σχετικά με οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2011.

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/exams

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση στην παραπάνω ιστοσελίδα.
  2. Για την κατηγορία 3 (Ελλήνων αποφοίτων ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό): εφιστούμε την προσοχή για την προσκόμιση βεβαίωσης του Προξενείου ότι ο ένας τουλάχιστο των γονέων του υποψηφίου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο τουλάχιστο ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.